Bez jumta. Mariama Petrosjana. Nams, kurā…

lejupielāde (11)

Bez jumta tādēļ, ka tas norauts… Man. Lasītājam, kas izlasījis šo grāmatu.

„Nams neatbild par tiem, kurus ielaiž… ja viņi ir apmaldījušies, nelaikā nobijušies vai nav nobijušies laikus, bet īpaši par tiem, kas domā, ka redz sapņus, kuros var nomirt un pēc tam pamosties…”

Nams ar pabaisu ārējo fasādi, ar uzskatāmu ugunsdzēšamo aparātu trūkumu, ar līkumotiem, bezgalīgiem gaiteņiem un durvīm, uz kurām ir zīmīgi, nama iemītniekiem saprotami un nesaprotami uzraksti. Ar apmetumu, kurš gāžas nost, ar nemitīgu skaņu jūkli, kurā nav saklausāma neviena dzidra nots, un tomēr tās visas kopā rada troksni, kas liek elpai aizrauties, un tad… piepeši… jā, tu esi tur. Namā…

Nama pētīšana bija mans (Alises) ceļojums Aizspogulijā. Autore ir radījusi tik nepareizu vidi, cik vien iespējams mākslinieces – animatores – prātā saplūdināt. Tik šķērmus un skaistus, un mīlamus, un vājus, un stiprus varoņus. Viņu ir tik daudz, ka, beidzot lasīt, es sapratu, ka sākotnējā doma veidot tabulu, kurā būs redzama lasītāja atskaite par katru (nu, tāda kā audzinātāja dienasgrāmata), ir pilnībā atmetama. Tabulas jēga izzuda brīdī, kad sāku mīlēt Tabaki, baidīties par Pīpmani, aizrauties līdz ar Nāru, uzmanīties no Aklā un saprast, un žēlot Sfinksu…

Grāmatas lasīšanas process bija līdzīgs daudzlīmeņu „escape” spēlei, kurā atrastie rīki un ieroči palīdz tikt nākamajā istabā, tomēr ne vienmēr šis process ir tik loģisks kā sudoku mīkla, patiesībā… nekad…

Jau pirmajās lappusēs lasītājs nonāk mājā, kas apbur, nobur un beigu beigās, aizšķirot pēdējo 765…, – pārbur. Es domāju, ka ikviens, kas ir saskatījis lasītajā vērti un vajadzību pēc tās, tādu kā atkarību, nepieciešamību, vairs nav tas lasītājs, kas bijis iepriekš. Ja arī jūs aiztiksiet līdz kādai 200.lappusei un sāksiet sajust smaržas, smakas, bailes un dubļus, smiesieties (neticami, es bieži lasot smējos, sajūsminājos, piemēram, par Tabaki sacīto), raudāsiet (arī; patiesībā grāmatas vides skaudrums liek bieži vien tādās kā sāpēs sarauties), tad apjautīsiet, ka namam nav veida un formas, un nav neviena stūra, kur paslēpties. Arī lasītājam.

Šīs grāmatas lasīšana ir darbs ar virsstundām. Kad būsiet beiguši, jutīsiet alkas pēc atpūtas – nevis tādēļ, ka grāmatu lasīt grūti, bet tādēļ, ka smelgs… smelgs visas vietiņas, malas un maliņas, iekšas un āriņas, urdīsies un dzīvos, un žēlosies, ka grib vēl. Jūs nespēsiet beigt domāt par lasīto. Šī grāmata, manuprāt, satur visas pasaules sāpes un mīlestību, un vārdus par to…

Šeit var sastapties ar bērniem – sirmgalvjiem – , ar viedumu ļoti skaudrā sprostā, kurš līdz ar to sazaro un sakuplo vēl viedāks, ar rītausmas elfu, ar pūķi un monstru, ar eņģeli, ar  notikumu ķēdi, kura ir gara un nepārraujama, lai kā gribētos pārplēst (asiņos un nekas neizdosies!), jūs būsiet spiesti noklausīties pasaku nakts pasakas līdz galam, lai saprastu iemītnieku bailes no Ārienes, jūs, protams, izceļosieties krustu šķērsu laikā un telpā. Šī fantasmagorija jūs neatlaidīs.

„Pasaule ir milzīga, tai nav ne gala, ne malas, reiz tu to sapratīsi, mazais…”

Nobeiguma daļa gan apjucināja kopiespaidu, bet, iespējams, tas tādēļ, lai lasītājs labāk saprastu lēcēju grūtības…

Tabulu es nezīmēju. Bet skicēju varoņu sejas un lāsumainās acis…Tās ir sejas bez vecuma un acis bez krāsas, bet, ja skatās ciešāk, tās ir visas pasaules krāsas…

Esmu pārpilna līdz pat matu galiņiem ar iespaidiem un pārdzīvojumiem, ko sagādāja šīs grāmatas lasīšana. Nevienas atsauksmes nepietiks, lai pateiktu, ko domāju par gandrīz ikvienu grāmatas lappusi.

„Pasaulē ir trīs karaļvalstis.. karaļvalsts bez murgiem, murgu valsts un patiesības valsts …” – man šķiet, ka tas tomēr  ir nebeidzams riņķa dancis…

screen568x568

About iwetataa

Bin jip un vaniļas debesis

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: